Brutet kreditkort

Allt fler drar på sig en betalningsanmärkning eller flera, och erfar ganska snart att det kan skapa stora problem i vardagen. Att låna pengar med en betalningsanmärkning är svårare, även om det finns långivare som ger lån trots anmärkning. Men, det är inte bara när man vill låna som betalningsanmärkningen kan sätta käppar i hjulet. I alla sammanhang där man kollar kreditvärdighet och betalningsförmåga ställer den till problem. Att starta företag, teckna ett hyreskontrakt eller ta ett telefonabonnemang är, i stort sett, omöjligt under tiden betalningsanmärkningen finns kvar.

En betalningsanmärkning är ett tecken på att du har en svag ekonomi och att du har misskött dina betalningar. En anmärkning kommer inte direkt om du missat att betala en faktura i tid, utan först efter att ärendet lämnats till kronofogden och denne har utfärdat ett betalningsföreläggande. Många tror att det är kronofogden som också utfärdar betalningsanmärkningen, men så är det inte. Själva anmärkningen är en notering hos kreditupplysningsföretag, om att du har fått ett betalningsföreläggande.

Om du har en skuld hos en fordringsägare, och du inte betalar skulden trots påminnelser, kan fordringsägaren ansöka om ett betalningsföreläggande hos kronofogden. Ett betalningsföreläggande innebär att du är rättsligen skyldig att betala din skuld. Innan dess har du i de flesta fall fått en eller flera påminnelser, och du har också fått besked om att ärendet skickas vidare till kronofogden.

Men, det är inte bara utlåtande om betalningsföreläggande som kan ge betalningsanmärkning. Uppgifter om obetalda skatter, underhåll och TV-avgifter, kan också ge en betalningsanmärkning, liksom beslut om utmätning och beslut om skuldsanering. Så själva ordet betalningsanmärkning är kreditupplysningsföretagens samlingsnamn på en rad olika uppgifter som de får in från olika myndigheter, och inte benämningen på en specifik händelse.

Bilbana som visar turordningen för från faktura till betalningsanmärkningUppgifterna om betalningsföreläggande och andra ärenden hos kronofogden registreras hos kreditupplysningsföretagen och blir där till en betalningsanmärkning. Kreditupplysningsföretagen hämtar uppgifter från kronofogden varje dag, så en anmärkning hamnar mycket snabbt i deras register. Man hämtar också offentliga uppgifter från andra myndigheter, men när det gäller betalningsanmärkningar är det kronofogdens uppgifter som ligger till grund. Kreditupplysningsföretagens register är offentliga, och där kan den som vill hämta uppgifter. En betalningsanmärkning finns kvar i kreditupplysningsföretagens register i tre år. Detta gäller för anmärkningar hos privatpersoner. Betalningsanmärkningar mot företag, eller juridiska personer som det kallas, finns oftast kvar i registren i fem år. Obetalda skulder kan alltså ställa till stora problem för lång tid framöver, vilket det är viktigt att tänka på när man tänker ta ett lån, eller annan form av kredit.