0 Villkor för jämförelse av lån på Fixcash.se

Villkor

Genom att använda webbplatsen Fixcash.se (nedan kallad Fixcash, vi, oss, vår eller fixcash.se‘s) godkänner du reglerna nedan. Använd inte Fixcash om du inte accepterar reglerna. Vi kan ändra reglerna när som helst, men vi kommer att göra vårt bästa för att hålla användarna informerade. Du bör fortfarande läsa reglerna ofta när du använder Fixcash. Du är också bundna till dessa regler efter det att ändringar gjorts.

Fixcash samlar uppgifter om konsumentkrediter. Fixcash gör på det sättet lättare för låtagaren att hitta ett lån som passar dennes behov. Alla låneansökningar och avtal som ingås för låntagaren direkt med respektive långivare. Det är alltså inte Fixcash som lånar ut pengar utan alla förfrågningar hänvisas vidare till respektive långivares hemsidor.

All information på Fixcash.se har getts i god tro och all information har samlats in från respektive långivare och sammanställts. Trots dessa fakta kan Fixcash inte garanterar riktigheten i innehållet. Fixcash avstår härmed från allt ansvar för fel, misstolkningar, partiell eller total ekonomisk förlust, besvikelse, slarv eller skador som uppstår vid användning av den information som finns på dessa sidor.

All personlig information som ges till Fixcash hålls säker och kommer aldrig att säljas, lånas ut eller vidarebefordras till tredje part för ändamålet.

Menu Title