Lån upp till 350.000 kransok_har
Åldersgräns: 20 år
Bra räntevillkor
Återbetalning upp till 15 år

Nordnet Toppenlånet ger privatpersoner möjlighet att låna med bättre villkor än hos andra låninstitut. De generösa villkoren gör dock också att något högre krav ställs på låntagaren, men för den som uppfyller kraven finns möjlighet att låna ända upp till 350 000 kronor.

2011 utsågs Nordnet toppenlånet till årets lån av tidningen Privata Affärer, något som vittnar om att du är i trygga händer när du väljer att ta ditt lån hos denna långivare.

Mer information och ansökan ->

Låna pengar från Nordnet Toppenlånet

nordnet
När du väljer att ta Nordnet Topplån behöver du inte redovisa exakt vad pengarna ska gå till, det är upp till dig som låntagare att avgöra hur pengarna ska användas. Du kan använda dem till handpenning på en bil eller en lägenhet, men du kan lika gärna köpa möbler, en häst eller helt enkelt lösa in andra krediter. Minimibeloppet att låna är 20 000 kronor och den största summa du kan låna är 350 000 kronor.

Krav för att få låna

Du ska vara minst 20 år om du ska ha en chans att få ta Nordnet Topplånet och du förväntas även tjäna minst 200 000 kronor per år. Du ska ha haft en inkomst i Sverige under åtminstone tre års tid och du får inte ha några anmärkningar i betalningsregistren. Vidare måste du betala ditt lån innan du fyller 71 år.

Månadskostnad Nordnet Toppenlånet

Månadskostnaden på Nordnet Toppenlånet varierar helt beroende på hur mycket du lånar, hur lång tid du betalar av lånet på och din ränta. Detta gör att du får veta din månadskostnad först när en kreditupplysning har gjorts och långivaren har beslutat om en individuell ränta för dig. Du väljer dock själv hur mycket du vill ansöka om att låna och hur lång tid du vill ha på dig för amortering.

Pengar på kontot

När ditt Nordnet Toppenlånet har beviljats skickas ett skuldebrev ut till dig. Detta ska du skriva under och skicka tillbaka, och när långivaren fått dessa handlingar från dig betalas pengarna ut, vilket innebär att du bör ha dem inom tre vardagar.

Återbetalning av lån

Du har upp till 15 år på dig att betala av ditt lån, beroende på hur stort lånet är från början. Avbetalningstiden bestäms när lånet söks och beviljas, och för det högsta lånet är maxtiden 15 år, förutsatt att du inte fyller 71 år tidigare än så. Under första året kan du få amorteringsfritt, vilket innebär att du bara behöver betala räntan. Det går bra att betala lånet i förtid om du skulle få möjlighet till detta.

Förseningsavgift

Det är oerhört viktigt att du sköter dina avbetalningar och ser till att pengarna kommer in i tid varje månad. Om du skulle missa din betalning en månad utgår dröjsmålsränta på det förfallna beloppet, plus att du får betala en förseningsavgift som i dagens läge ligger på 100 kronor.

Fördelar med Nordnet Toppenlånet

  • Möjlighet att låna ända upp till 350 000 kronor
  • Bra räntevillkor om du har en stabil ekonomi
  • Nordens största Internetmäklare som bedriver lånverksamhet under tillsyn av Finansinspektionen

Nackdelar med Nordnet Toppenlånet

  • Individuell ränta, vilket gör att du vet månadskostnaden först efter att du ansökt om Nordnet Toppenlånet.

Mer information och ansökan ->

{Förr,Förut,Tidigare} {var det,kunde det vara,brukade det vara} {ganska,rätt så,tämligen,relativt} {svårt,tufft,besvärligt,komplicerat} {att,att kunna} {få,tillåtas} {ta,ansöka om,begära,söka} {ett,nåt,något} blancolån, {som,vilket} {det,lånet,detta} {kallas,betecknas,benämns}, {och,samt,tillika} {om,huruvida,ifall,när} {man,folk,de,personen} {lyckades,kunde få det,hade framgång,fick det}, {var det,brukade det vara,kunde det vara} {ofta,många gånger,för det mesta,vanligen} {dyra,kostsamma,kostbara} {lån,krediter,penninglån}. {Detta,Det här} {för att,på grund av att,därför att} {bankerna,långivarna,låneinstituten,kreditgivarna} {skulle,borde,tänkte,måste} {kompenseras,gottgöras,vedergällas} för {den,nån,någon} {större,stora} {risk,chansning,fara,vågspel} {de,långivarna,dessa,dom} {tog,skulle ta} {när,då,ifall,om} {folk,personer,en del,människor} {fick,tilläts,kunde få,erbjöds} låna pengar utan säkerhet.{Idag,I dagsläget,Nu för tiden,Nu} {ser det annorlunda ut,är det på annat sätt,ser det ut på annat vis} {på lånemarknaden,I lånebranschen}. {Många,Flertalet,Ett antal,Ett flertal} {människor,personer,folk} {kan,bemäktar,kan kanske,förmår} {inte,ingalunda,icke,ej} {lämna,ge,överlämna} {någon,nån,en} {säkerhet,pantsättning,garanti,pant}, och {den växande,den ständigt växande,den expanderande,den utökande} {lånemarknaden,lånebranschen} {ser,har,innefattar} {också,även,på samma sätt,ävenledes} {dem,dom,dessa} {som,såsom} {potentiella,blivande,möjliga,tänkbara} {kunder,låntagare,klienter,konsumenter}. {Långivare,Kreditföretag,Låneföretag,Kreditgivare} {tjänar pengar,tar in pengar,får sin inkomst,tjänar stålar} {på,genom,med} {att,att få,att kunna} {låna ut,utlåna} {pengar,kosing,slantar,kontanter}, och {vill,önskar,måste,behöver} {förstås,så klart,självklart,naturligtvis} {ha,inneha,erhålla,få} så {många,rikligt med,talrika,stort antal} {kunder,låntagare,klienter,konsumenter} som {möjligt,genomförbart,man kan,det går}. {Därför,På grund av det,Av den anledningen,Av den orsaken} {finns,förekommer,föreligger,existerar} det {idag,I dagsläget,nu för tiden,nu} ett {stort,brett,kolossalt,större} {utbud,sortiment,urval} av {lån,krediter,mikrolån,penninglån} {för,till} {den,folk,de,en person} {som,vilka} {vill,önskar,måste,behöver} låna pengar utan säkerhet.{De,Den typ av,Den sorts} {lån,krediter,mikrolån,penninglån} {som,vilka} {växer,ökar,utvidgas,expanderar} {mest,mer,störst} {nu,idag,i nuläget} {är,befinns vara,kan vara} {onlinelån,lån på nätet,webblån,internetlån} {och,samt,tillika} {smslån,lån via mobilen,lån via sms,mobillån}, och {dessa,de här,de,dom} är {i allmänhet,för det mesta,vanligtvis,nästan alltid} blancolån. Det {är,befinns,blir} {oftast,I allmänhet,som regel,vanligen} {dyrare,kostsammare,dyrbarare,mer kostsam} {att,med att,att få,att kunna} låna pengar utan säkerhet, {men,fast} {fördelen,vinsten,förmånen,styrkan} {med,i} att {man,folk,de,personen} {slipper,inte behöver,undanslipper,ej måste} {ha,inneha,äga} {något,nåt,någonting} att {lämna,ge,överlämna} som {säkerhet,pantsättning,garanti,pant}, {samt,tillika,och också,och} att {det,detta} {går,händer,sker} {snabbt,hastigt,fort,kvickt} {och,samt,tillika,och också} {lätt,okomplicerat,lättvindigt,enkelt} {att,att få,att kunna} {söka,ansöka om,be om,ta} {dessa,den sortens,denna typ av,sådana} {lån,krediter,penninglån}, {överväger nog,tar nog överhanden,väger antagligen tyngre}.