Stämpel med texten loan approved

Att låna pengar, eller handla på kredit kan tyckas vara var och ens privatsak. Men, när du söker ett lån, är det oftast inte bara en sak mellan dig och långivaren. För några år sedan trädde en lag i kraft, som tvingar alla kreditgivare att göra en kreditbedömning vid varje ansökan. Lagen är avsedd att förhindra onödig skuldsättning, och tanken är att långivarna bara ska godkänna lån om låntagaren beräknas kunna betala tillbaka. Samma obligatoriska kreditprövning gäller också när du vill köpa något på kredit.

De flesta vanliga banker och andra långivare gör sin kreditprövning med hjälp av Upplysningscentralen, UC. Varje gång en förfrågan görs, registreras den, och finns sedan tillgänglig för alla som begär upplysning från UC. Det betyder att framtida kreditgivare kommer att kunna se vilka lån och krediter du sökt, oavsett om dessa har beviljats eller inte. Många förfrågningar sänker kreditvärdigheten, och du kan få svårare att låna.

Nu även andra alternativ

Creditsafe, Bisnode och UC logotypeMen, det går att få lån utan UC upplysning, trots att en kreditprövning är obligatorisk. Det finns nämligen andra kreditupplysningsföretag än UC, och om långivaren samarbetar med någon av dem, kommer det inte att synas hos UC. De vanliga, traditionella bankerna håller fortfarande fast vid UC, medan många av de kreditföretag som ger lån via internet har valt att använda sig av andra företag för sin kreditupplysning. Soliditet, Bisnode, D&B och Creditsafe är de kreditupplysningsföretag vi oftast ser hos dessa långivare, men det finns ytterligare ett antal företag som sysslar med kreditupplysning. Valmöjligheterna för långivare som vill tillhandahålla lån utan UC upplysning är alltså ganska stora. Det blir också allt vanligare att även banker och andra stora aktörer väljer något av dessa företag. Som exempel kan anges att både Försäkringskassan, Apoteket och Polisen använder sig av Bisnodes tjänster.

Om du söker ett lån hos en långivare som tar sin kreditupplysning från något av dessa företag, kommer ingen utomstående att kunna se att du har sökt ett lån, och lånet kommer inte att påverka chansen att få lån i framtiden. Vill du undvika UC söker du helt enkelt lån hos en kreditgivare som inte gör sin kreditbedömning med hjälp av Upplysningscentralen.

Olika skäl till att välja lån utan UC

Man kan ofta se en stor efterfrågan på lån utan UC upplysning, och det kan finnas flera orsaker till att vilja undvika UC. Att många förfrågningar sänker kreditvärdigheten, och gör det svårt att få lån i framtiden är kanske den vanligaste orsaken. Men, många tycker också att det känns obehagligt att utomstående kan se vilka lån och krediter man söker.

Lån utan UC upplysning innebär alltså att den kreditprövning som görs, inte görs i samarbete med Upplysningscentralen, och därför heller inte registreras där. Det innebär inte att man slipper undan en kreditprövning, men väl att ingen utomstående får reda på vilka lån man sökt.