animerad figur som sitter på penna och arbetar med sin laptop

Hur gör man om man vill låna utan fast anställning? Går det att få lån över huvud taget om man inte kan visa upp ett fast anställningskontrakt?

Alla långivare, både banker och kreditföretag ställer krav på låntagaren, krav som måste uppfyllas för att ett lån ska beviljas. Orsaken är förstås att man vill vara så säker som möjligt på att få tillbaka de utlånade pengarna, och också få den ränta på lånet som utgör långivarens inkomst. Men kraven är egentligen också till för låntagarens säkerhet, för att man inte ska riskera att dra på sig lån man inte kan klara att betala tillbaka.

Vad är det som krävs?

I dessa krav ingår oftast ett inkomstkrav. Man ska kunna visa upp en årsinkomst som inte understiger inkomstgränsen, och för det mesta krävs också att inkomsten kommer från en fast anställning. Detta gör att du, om du jobbar som vikarie, är säsongsanställd eller visstidsanställd får svårt att klara kraven och därmed svårt att få lån. Det kan tyckas orättvist, eftersom du i grund och botten kanske både jobbar och tjänar lika mycket som den som har en fast tjänst.

Men, det finns faktiskt möjligheter att få lån utan fast anställning. Vad som krävs beror lite på vilken typ av lån du söker, och hur mycket pengar du behöver låna.

Det finns en kategori lån som kallas mikrolån, eller minilån, som du kan söka direkt online, eller via mobilen. Dessa lån är, som namnet antyder, relativt små, och brukar vanligtvis ligga på mellan 500 kr och 10 000 kr. Ibland kan det också gå att få lån på upp till 15 000 kr. Flera av långivarna till dessa lån ställer inte fullt så stränga krav som de vanliga bankerna, mycket beroende just på att lånen är små. Här kan det gå att få ett lån, eftersom några långivare också godkänner andra inkomster än av fast anställning. Om du har en inkomst av tjänst (oavsett om den är fast eller tidsbestämd), a-kassa, pension eller liknande kan du få ett lån. Enklaste sättet att få lån som arbetslös är alltså att söka ett sådant lån. Men om du behöver låna mer pengar, och måste söka ett lån utan inkomst hos banken, är det inte alldeles omöjligt. Det finns banker och andra långivare som är beredda att göra en individuell bedömning, där man tar hänsyn till hela din ekonomiska situation, och om du anses ha tillräcklig betalningsförmåga kan du kanske få ett lån.

Använd dig av en medsökandeillustration där två streckgubbar håller varandra i handen

Det kan också öka chansen att få lån om du kan söka lånet tillsammans med någon, vilket ger banken en större säkerhet. Det finns också speciella försäkringar man kan teckna, ett låneskydd, som betalar lånekostnaderna om du skulle bli sjuk, arbetslös eller på annat sätt inte kan betala. Allt som minskar långivarens risktagande ökar chansen att få en ansökan beviljad.