Telefonräkningarna kan ofta utgöra en ganska stor post bland de månatliga räkningarna, i synnerhet i en familj där det finns tre-fyra personer som använder sig av mobiltelefoner. Fördelen med det hela är att det går att dra ner på kostnaderna, ibland med tusen kronor i månaden eller till och med ännu mer. Fyra enkla steg kan skapa en bättre ekonomi för de flesta familjer.

  • Gör ett gemensamt val av telefonoperatör. Då ringer ni gratis till varandra.
  • Välj bort den fasta telefonen och ha varsin mobiltelefon. Ni sparar in abonnemangsavgiften vilket innebär någon hundralapp i månaden, och dessutom försvinner alla samtalsavgifter som kom på den fasta fakturan.
  • Välj olika prisavtal för olika familjemedlemmar baserat på vilken typ av telefonvanor var och en har. Det finns en rad olika alternativ för personer som ringer utanför landets gränser, personer som använder Internet i mobilen ofta, personer som ringer mycket till andra mobiltelefoner och flera andra lösningar.
  • Försök att få ett paketpris. Ibland kan operatörerna erbjuda ett specialpris om ni tecknar flera abonnemang samtidigt. Ta vara på den möjligheten och se till att få en så låg avgift som möjligt.

Även elpriset går att förändra i positiv riktning, vilket kan bidra med ytterligare besparingar varje månad. Se till att välja rätt leverantör och rätt bindningstid för ett så fördelaktigt pris som möjligt.
[randomtext category=”video1″] [randomtext category=”videolinks1″] [randomtext category=”videolinks1″] [randomtext category=”videolinks1″]